Szkoła języka francuskiego AKcent

Szkoła języka francuskiego AKcent powstała w 2001 roku jako mała, jednoosobowa struktura z programem autorskim. Lekcje odbywają się na wszystkich poziomach zaawansowania i są opracowywane zarówno dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, studentów i dorosłych, jak i dla osób starszych.

Opierając się na własnym, 12-letnim już doświadczeniu i na zdobyczach nowoczesnej metodyki, szkoła zapewnia uczniowi pełne zaangażowanie w proces nauczania, dostosowanie programu do indywidualnych możliwości i potrzeb, przyjacielską, domową atmosferę, a jednocześnie czuwa nad zachowaniem koniecznej dla ucznia dyscypliny i monitoruje postępy w nauce poprzez starannie opracowany system kontrolny.

Uczniowie w wieku szkolnym zdają z powodzeniem maturę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, studenci i dorośli egzaminy DELF i DALF. AKcent udziela również korepetycji osobom uczącym się języka francuskiego w innych placówkach, w tym dzieciom i młodzieży z Liceum francuskiego w Warszawie.

Lekcje w szkole AKcent prowadzone są przez dyplomowaną nauczycielkę, absolwentkę Uniwersytetu Warszawskiego, która po 20-u latach pobytu w Paryżu, gdzie robiła doktorat z literatury francuskiej i studiowała wiedzę o teatrze na paryskiej Sorbonie, a następnie pracowała jako dziennikarka, powróciła do Polski i do swojego pierwszego zawodu.

Szkoła mieści się na Saskiej Kępie w spokojnej uliczce, w pobliżu głównych tras komunikacyjnych.

Czym się różni AKcent

  • Kameralność przekładająca się na jakość nauczania
  • Długoletnie doświadczenie i kompetencje nauczycielki
  • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą dyslektyczną
  • Słuchacz szkoły jest przede wszystkim uczniem, a nie przede wszystkim klientem
  • Szkoła umożliwia nie tylko naukę języka francuskiego, ale również jego poznanie
  • Należności pobierane są tylko za miesiąc z góry, nie ma dodatkowych zobowiązań
  • Możliwość korzystania z wypożyczalni (dobór lektur, piosenek i filmów za poradą nauczycielki)

szkola